Тестові завдання. 1. Залежно від рівня організації валютного ринку розрізняють такі валютні ринки:

1. Залежно від рівня організації валютного ринку розрізняють такі валютні ринки:

1) біржові;

2) національні;

3) позабіржові;

4) регульовані;

5) нерегульовані.

2. Загальними суб’єктами валютного ринку є:

1) продавці валюти;

2) посадові особи;

3) покупці валюти;;

4) консультанти;

5) посередники..

3. До суб'єктів валютного ринку не належать:

1) державні установи;

2) юридичні та фізичні особи;

3) комерційні банківські установи;

4) валютні біржі та валютні відділи товарних і фондових бірж;

5) товарні біржі.

4. Особливостями ф'ючерсних операцій на валютному ринку є:

1) умови виконання ф'ючерсних контрактів прив'язані до певних дат роботи біржі;

2) ф'ючерсні операції на 95% закінчуються укладанням зворотної (офсетної) угоди;

3) визначенні попиту та пропозиції валюти;

4) формуванні певної стратегії та тактики центрального банку країни відносно Тестові завдання. 1. Залежно від рівня організації валютного ринку розрізняють такі валютні ринки: фінансово-кре­дитної політики;

5) ф'ючерсні валютні операції здійснюються з обмеженим набо­ром, як правило, резервних валют - долара США, японської єни, англійського фунта стерлінгів, євро.

5. До основних видів валютних ринків не відносять:

1) регіональні ринки валют;

2) ринок євровалют;

3) столичні ринки;

4) національні ринки;

5) спеціальні ринки.

6. До основних операцій, які здійснюють на валютних біржах не належать:

1) ф'ючерсні операції;

2) операції "спот";

3) страхування валютних ризиків;

4) валютний опціон;

5) валютний арбітраж.

7. До органів прямого валютного регулювання і контролю в Україні не відноситься:

1) Національний Банк України;

2) Уповноважені банки;

3) Державна податкова адміністрація України;

4) Міністерство економіки;

5) Державний митний комітет України.

8. Методи валютного регулювання:

1) державний;

2) міжнародний;

3) ринковий;

4) регіональний;

5) територіальний Тестові завдання. 1. Залежно від рівня організації валютного ринку розрізняють такі валютні ринки:.

9. На валютних біржах здійснюють наступні види операцій:

1) ф'ючерсні валютні операції;

2) валютний опціон;

3) розрахункові операції;

4) встановлення валютних курсів;

5) визначенні попиту та пропозиції валюти.

10.Особливою формою валютних операцій є:

1) продаж готівки;

2) опціон кол;

3) валютний арбіт­раж;

4) форвардна угода;

5) ф’ючерсна угода.


documentaxychbt.html
documentaxycomb.html
documentaxycvwj.html
documentaxyddgr.html
documentaxydkqz.html
Документ Тестові завдання. 1. Залежно від рівня організації валютного ринку розрізняють такі валютні ринки: